Neživotna osiguranja

• Osiguranja imovine:
- osiguranje od požara, eksplozije, udara groma, oluje, zemljotresa, poplave, bujice i visoke vode, izliva vode iz instalacija i ostalih požarnih rizika, koji zajedno čine paket osiguranih požarnih rizika;
- osiguranje mašina od loma (kvarova, spoljnih i unutrašnjih, mehaničkih i električnih uticaja);
- osiguranje računarske opreme – po principu paketa osiguranih rizika za „kombinovano osiguranja računara i računarske tehnike“;
- osiguranje loma stakala;
- osiguranje provalne krađe i razbojništva;
- osiguranje pokretne tehnike – po principu paketa osiguranih rizika;
- osiguranje objekata u izgradnji / montaži od svih rizika
- osiguranje finansijskih gubitaka od prekida rada usled ostvarenja osiguranog imovinskog rizika;
- sva ostala imovinska osiguranja;

• Ukoliko postoji zahtev klijenta, kreiramo program imovinskih osiguranja po principu „all risk“ polisa.

• Osiguranja odgovornosti prema trećim licima (za štete nastale na imovini ili po zdravlje trećih lica):
- opšta odgovornost iz delatnosti;
- odgovornost poslodavca prema zaposlenima;
- profesionalne odgovornosti (za štete usled propusta u pružanju profesionalnih usluga – notari, doktori, advokati, inženjeri itd.);
- odgovornost za proizvode za nedostatkom;
- odgovornost rukovodioca i članova uprave;
- odgovornost za klinička ispitivanja;
- ostale vrste osiguranja odgovornosti;
• Osiguranja robe u transportu

• Osiguranje motornih vozila (auto-odgovornost i auto-kasko)

• Osiguranje plovnih objekata i letelica (odgovornost i kasko)

• Osiguranje lica :
- od posledica nesrećnog slučaja (nezgode);
- dobrovoljna zdravstvena osiguranja;

• Ostala neživotna osiguranja.