Društvo za posredovanje u osiguranju „Avakum Invest“ d.o.o., usmereno je na pružanje usluga u vezi sa delatnošću osiguranja, koje su pre svega u vezi sa potrebama i zahtevima klijenta, a proizvod su profesionalnog i analitičkog pristupa našeg stručnog tima.

Osiguranje je delatnost koja zahteva izuzetno stručno znanje i dugogodišnje profesionalno iskustvo. U savremenom načinu poslovanja, teško se pronalaze iskusni i stručni profesionalci za poslove osiguranja, a još manji broj firmi može sebi priuštiti angažovanje zaposlenih isključivo na poslovima osiguranja.
Međutim, tako nešto više nije ni potrebno, jer „Avakum Invest“ d.o.o. preuzima odgovornost za osiguranje na sebe, a klijentu ostaje da se posveti svojoj osnovnoj delatnosti.

Usluge koje „Avakum Invest“ d.o.o. pruža mogu se selektovati u tri osnove kategorije:

  • Posredovanje u osiguranju
  • Upravljanje rizicima
  • Savetovanje u obradi šteta