„Avakum Invest“ d.o.o. usmeren je na iznalaženje najoptimalnijeg osiguravajućeg pokrića za klijenta i sprovodi politiku upravljanja rizicima koja se sastoji u sledećem:


 • Analizira i prepoznaje potrebe klijenta za određenim osiguravajućim pokrićem;
 • Sprovodi preglede rizika i organizuje, prema potrebi, preglede rizika usko stručnih lica;
 • Usklađuje zahteve klijenta sa potrebama i zakonskom regulativom;
 • Analizira postojeće polise osiguranja i osiguravajuće pokriće;
 • Daje savete u vezi sa izmenama postojećih i uvođenja novih vrsta osiguranja;
 • Pribavlja ponude za osiguranje prema zahtevima i potrebama, po najpovoljnijim uslovima na tržištu;
 • Daje analize i savete klijentu u vezi sa dostavljenim ponudama za osiguranje;
 • Sprovodi kontrolu polisa osiguranja i ostale neophodne dokumentacije;
 • Prati istek osiguranja i naplatu premije i šteta;
 • Obezbeđuje da klijent dobije sve bonuse i popuste koji mu pripadaju u skladu sa uslovima osiguranja;
 • Sačinjava razne preglede i izveštaje u vezi sa osiguravajućim pokrićima koja se pružaju klijentu.