„Avakum Invest“ d.o.o. pruža uslugu savetovanja u obradi i realizaciji odštetnih zahteva, koja sa stanovišta klijenta predstavlja osnovu uspostavljanja ugovornog odnosa, pa je samim tim čini nezaobilaznim faktorom razvoja poverenja. U vezi sa tim, „Avakum Invest“ d.o.o. u svom poslovanju posvećuje posebno značajnu pažnju ovom segmentu delatnosti, koja se ogleda kroz brzu i efikasnu asistenciju u procedurama prijave, procene i likvidacije šteta. Svojim znanjem i iskustvom, možemo da delujemo na brzu i realnu isplatu odštetnih zahteva.