Posredovanje u osiguranju, kako je Zakon o osiguranju definisao, su poslovi dovođenja u vezu osiguranika, odnosno ugovorača osiguranja sa društvom za osiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju.

Posrednik u osiguranju (broker) je lice koje se bavi savetovanjem u oblasti osiguranja, i svojim stručnim znanjem i profesionalnim iskustvom klijentu pomaže kod upravljanja rizikom i zaključenja ugovora o osiguranju.

Posrednik u osiguranju (broker) je nezavisan u svom radu, jer nije kontrolisan od strane ni jednog društva za osiguranje, iako profesionalno mora da sarađuje sa njima.

Posrednik u osiguranju (broker) svoju delatnost obavlja kao jedinu, što ukazuje na posvećenost i visok stepen profesionalizma.

Posrednik u osiguranju (broker) je stručan, jer poseduje znanje iz svih oblasti osiguranja, poznaje tržište osiguranja i učesnike na istom, što ga čini kompetentnim za pružanje punog servisa klijentu.