Društvo za posredovanje u osiguranju „Avakum Invest“ d.o.o., osnovano je 2009. godine. Duštvo je 2011. godine pruzeo tim regionalnih stručnjaka, sa dugodišnjim iskustvom u poslovima osiguranja. Sedište Društva je u Beogradu, ali svoje usluge pruža na teritoriji cele Republike Srbije.

Naša osnovna i jedina delatnost je posredovanje u osiguranju i savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta, kao i ostalim poslovima koji su u vezi sa delatnošću osiguranja. Posedujemo izuzetno znanje i iskustvo iz oblasti javnih nabavki usluga osiguranja, pripremamo celokupnu dokumentaciju za raspisivanje istih, čime se naša ponuda razlikuje od ostalih na tržištu.

„Avakum Invest“ d.o.o. pruža potpunu uslugu klijentima u vezi sa delatnošću osiguranja, uključujući i savetovanje pri upravljanju rizicima. Naše usluge stvaraju novu vrednost za klijenta putem stručnih, fleksibilnih i inovativnih rešenja, od prenosa rizika, kreiranja programa osiguranja, do alternativnih načina plasmana rizika.

„Avakum Invest“ d.o.o nastalo je kao proizvod zahteva tržišta za kvalitetnim uslugama posredovanja u osiguranju i obezbeđenja klijentima usluge osiguranja u skladu sa njihovim potrebama.

Naš uspeh je rezultat visoko profesionalnog pristupa iznalaženju rešenja i pružanju kvalitetnih usluga baziranim na:
  • Identifikaciji potrebe klijenta/osiguranika kroz stručan i inovativan pristup;
  • pronalaženju osiguravajućih proizvoda najpovoljnijih za klijenta/ osiguranika;
  • iniciranju i razvoju novih proizvoda osiguravajućeg pokrića u saradnji sa osiguravajućim društvima;
  • uspostavljanju i održavanju bliske saradnje sa svim osiguravajućim društvima na tržištu Republike Srbije.

Kvalitet svojih usluga garantujemo poslovnim i profesionalnim ugledom koji posedujemo, kao i dugogodišnjim iskustvom na poslovima osiguranja u domaćim i regionalnim društvima za osiguranje i društvima za posredovanje u osiguranju.