Njegoševa br. 82,
11000 Beograd

T:+381 (0)11. 2431 673
F:+381 (0)11. 2431 673
M: +381 (0)64. 8345 106

edi.bionda@avakum.rs
www.avakum.rs

Pun naziv: Društvo za posredovanje u osiguranju „Avakum Invest“ d.o.o.

Skraćeni naziv: Društvo za posredovanje u osiguranju „Avakum Invest“ d.o.o. Beograd

Mat. broj: 20546760
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106166355

Broj tekućeg računa: 170-30029428000-26 UniCredit Bank Srbija a.d.

Datum osnivanja: 16.06.2009.

Broj registracije: BD 91485/2009

Zakonski zastupnik – direktor: Edi Bionda